Bestuur Wiggers

Dick voor mekaar!

Praeses
Dick Wiggers
Abactis
Annemiek Griffioen
Fiscus
Sebastiaan Rorije
Wedstrijd Commissaris
Reint Bolhuis
Algemeen Adjunct
Age Huitema
Competitie Commissaris
Marlieke Engelen
Materiaal Commissaris
Bram Bechtel
Bootenhuysch Commissaris
Rianne Pepping