Na de afroeiperiode

Roeien

Als je aan het einde van de afroeiperiode besluit om lid te worden van Gyas, ga je ook besluiten hoe fanatiek je wilt gaan roeien. Als je een jaar lang echt fanatiek wilt roeien, kun je mee gaan doen aan de selecties voor het wedstrijdroeien. Wedstrijdroeiers trainen vaak (circa 6 keer per week in het eerste jaar) en moeten gezond leven tijdens het wedstrijdseizoen (geen alcohol, niet roken, niet te laat naar bed), maar deze inspanningen worden zeker beloond. Je wordt een jaar lang goed begeleid door de beste coaches van de vereniging, je krijg het beste materiaal tot je beschikking en je start op nationale wedstrijden in Amsterdam, Delft, Tilburg en in Rotterdam. Maar bovenal ben je een jaar lang echt fanatiek met je sport en je ploeg bezig; een keuze waar je zeker geen spijt van krijgt.  

Natuurlijk heeft niet iedereen zin om direct heel fanatiek te gaan sporten. Voor deze groep roeiers is er het competitieroeien. Bij deze vorm van roeien bepaal je zelf met je ploeg hoe vaak je wilt trainen. Na de afroeiperiode ga je deelnemen aan de Asoposperiode. Deze periode van een vijftal weken wordt afgesloten met een wedstrijd op de Bosbaan in Amsterdam, waar je tegen andere eerstejaars roeiers uit heel Nederland zult roeien. Daarna blijf je met je ploeg trainen voor het competitiewedstrijdseizoen. Dit seizoen begint meestal met de door Gyas georganiseerde Gyas-Hunze race in februari; daarna neem je deel aan een competitie met een zestal wedstrijden in Tilburg, Amsterdam, Rotterdam, Delft en Enschede. Na deze wedstrijden gaan de snelste ploegen door naar de laatste wedstrijd. Verder kun je naast de competitie met je ploeg ook andere wedstrijden gaan starten. Tot slot kun je je als competitieroeier natuurlijk volop storten op de feesten en andere evenementen die regelmatig op Gyas georganiseerd worden: een mooie combinatie tussen sportiviteit en gezelligheid!

Na je eerste jaar zijn er nog andere vormen van roeien mogelijk, zoals het clubroeien. In je eerste jaar krijg je hierover uiteraard meer informatie.

Vereniging

Naast het sportieve gebeuren, kent Gyas ook een druk verenigingsleven. Elke donderdagavond kun je op het bootenhuysch terecht om te eten, de zogenaamde Bootenhuyschmaaltijd (BHM). Daarna is er de donderdagavond borrel, vaak georganiseerd rond een bepaald thema. Op de maandag worden dan nog vaak activiteiten en diners georganiseerd. In de weekenden wordt het bootenhuysch regelmatig gebruikt voor grote feesten, bijvoorbeeld na de afroeiwedstrijd of Asoposwedstrijd. Elk jaar wordt er ook een gala georganiseerd op een stijlvolle locatie ergens rond Groningen.

Daarnaast zijn er veel verschillende commissies die de hele gang van zaken op de vereniging regelen. Alles op Gyas wordt door de leden zelf gedaan; alleen Hans Barkema (de bootsman) is in loondienst om de vloot te onderhouden, maar ook hij wordt bijgestaan door de materiaalcommissie. Je kunt actief worden in zeer uiteenlopende commissies, hieronder worden er een paar uitgelicht:

  • Botenwagencommissie: regelt het vervoer van de boten naar de wedstrijden in het land. De chauffeurs halen op kosten van Gyas een speciaal rijbewijs om met de trailer te mogen rijden en leren hoe ze de boten moeten vastbinden op de trailer.
  • Explocie: dit zijn de mensen die op elk feest of borrel achter de bar staan.
  • Materiaalcommissie: onderhoudt de vloot.
  • Competitiecommissie: regelt alles wat met het competitieroeien samenhangt: coördinatie van de competitieploegen en het organiseren van roeigerelateerde activiteiten, zoals instapboten, examendagen, trainingsdagen en sparwedstrijden.
  • Wedstrijdcommissie: regelt alles wat met het wedstrijdroeien samenhangt, onder andere trainingsweekenden en onderlinge wedstrijden.
  • CIE: de introductiecommissie zorgt voor de werving in de KEI-week en de opvang van de nieuwe leden. Ook draaien zij de lente-introductie
  • Galacommissie: organiseert het jaarlijkse gala. Dit stijlvolle Gyasfeest wisselt jaarlijks van locatie.

Bovenstaande is zeker geen volledig overzicht, maar tijdens de afroeiperiode zul je zeker nog met de andere commissies kennismaken.

Samengevat

Op Gyas kun je op zeer verschillende manieren en met zeer verschillende intensiteit actief zijn. Van de meest fanatieke WK-roeier tot de grootste fuif-ploeg die vooral op de feesten komt, van fanatiek lid in meerdere commissies tot 'gewoon' lid, van coach tot roeier; en alles hier tussenin.

Kies wat je het leukst lijkt en je zult er veel voor terugkrijgen!