Inschrijfformulier Oud Gyas

Vul hieronder je gegevens in. Je kan met <tab> van het ene veld naar het andere springen en met de spatiebalk een selectierondje selecteren.

Ondergetekende schrijft zich hierbij in als lid van Oud Gyas. Al je persoonlijke gegevens worden strikt vertrouwelijk behandeld en alleen onder eigen leden gedeeld.

Persoonlijke gegevens
voornaamtussenvoegselsachternaam
Naam
Meisjesnaam
dagmaandjaar
Geboortedatum
straathuisnrtoevoeging
Adres -
postcodeplaats
Postcode / plaats
Land
Geslacht Man
Vrouw
Telefoonnummer
Mobiel nummer
E-mail is het belangrijkse communicatiemiddel voor Oud Gyas, dus controleer het e-mail adres goed!
E-mail adres
Gyas verleden
Om een mooi Lustrumalmanak uit te brengen, roeihistorie vast te leggen en een interessante database op te bouwen vragen wij de volgende gegevens van je in te vullen.
Regio- en clubploeg(en):
Wedstrijdploeg(en):
Gezeten in bestuur (jaartal en naam van de praeses):
Functie in bestuur:
Commissies:
Disputen:
Andere relevante informatie:
Gyas netwerk informatie
Relatie netwerk Ja, ik wil mijn expertise aanwenden voor de vereniging en af en toe benaderd worden voor een vraagstuk wat speelt binnen de vereniging Gyas of Oud Gyas.
Huidige roeivereniging
Studie
Werkgever
Adviesgebieden
Machtiging contributie lidmaatschap
Rekeningnummer
Ik geef hierbij toestemming aan Oud Gyas om jaarlijks, rondom de Dies, het volgende bedrag af te schrijven:
Bedrag €30,-
een hoger bedrag dan € 30,-, namelijk: EUR
Input voor Oud Gyas
Wat verwacht je van Oud Gyas? Wat zie je / hoor je graag? Wat wil je kwijt? Alle tips en ideeën zijn welkom!
Noteer het hier: