Sponsorgoals.nl

Structuur wedstrijdroeien Gyas

Structuur als basis van een goede begeleiding

Binnen Gyas werkt men vanuit de visie dat een duidelijke structuur bijdraagt aan een goede en professionele begeleiding van de verschillende ploegen. Daarom is sinds korte tijd een coördinator aangesteld om deze structuur op te zetten, in te vullen en erop toe te zien dat deze structuur behouden blijft.

Gyas werkt met verticale lijnen, dat wil zeggen, men werkt vanuit een sectie. Binnen het roeien kent men drie secties: dames, lichte heren, zware heren.
Op iedere ploeg staat een hoofdcoach en meerdere teamcoaches. Dit zijn de mensen die iedere dag bezig zullen zijn met de roeiers. Zij verzorgen de trainingen en vormen de begeleiding bij wedstrijden.

  • Eerstejaarsploegen roeien op Gyas. De drie eerstejaarsploegen worden ieder begeleid door een eigen coachkader, maar boven de drie ploegen staat een supervisor die alle eerstejaarsploegen begeleid. De drie eerstejaarsploegen zullen veel samen optrekken op weg naar goede prestaties.
  • Middengroepen roeien ook op Gyas. Onder begeleiding van goede coaches wordt er beter leren roeien en krijgen de roeiers meer kennis over het roeien.
  • Daarna is er het Regionaal Talent Centrum Noord Nederland waarin ouderejaars roeiers gecombineerd met Aegir roeien. Dit is het voortraject voor de nationale selectie en onder begeleiding van een professionele coach wordt er 10 tot 12 keer per week getraind.

Daarnaast zijn er nog de prominenten. Hieronder vallen (oud)-toproei(st)ers/stuurtjes, ere-leden en bestuursleden. Zij zullen klaarstaan om advies te geven of randvoorwaarden te regelen.

Als laatste zijn er de externe contacten. Door de jaren heen heeft Gyas een groot netwerk opgebouwd met allerlei externe instanties. Daarvan zullen ploegen gebruik kunnen maken. Men moet hierbij denken, fysiotherapie, mentale ondersteuning, voedingsadvies etc.

Nu Gyas een ambitieuze weg is ingeslagen, is gezocht naar de beste coachteams. En daar zijn we aardig in geslaagd. Er zullen dan ook op de selectiedag meerdere mensen voor je klaarstaan om van jou een toproeier te maken.