Structuur wedstrijdroeien Gyas

Structuur als basis van een goede begeleiding

Binnen Gyas werkt men vanuit de visie dat een duidelijke structuur bijdraagt aan een goede en professionele begeleiding van de verschillende ploegen. Daarom zijn er naast de Wedstrijd Commissaris twee betaalde profcoaches (een hoofdcoach voor het eerstejaarsroeien en een hoofdcoach voor het oudejaarsroeien) aangesteld om deze structuur op te zetten, in te vullen en er op toe te zien dat deze structuur behouden blijft. Deze driehoek werkt nauw samen om alles als één geheel in goede banen te leiden.

Opbouw wedstrijdsectie

Gyas werkt met horizontale lijnen wat betreft het eerstejaars en ouderejaars wedstrijdroeien. Er is een professionele hoofdcoach voor zowel de eerstejaars als ouderejaars. Binnen het roeien kent men vier secties: lichte dames, lichte heren, dames en zware heren.
Op iedere ploeg staat een hoofdcoach en meerdere teamcoaches. Dit zijn de mensen die iedere dag bezig zullen zijn met de roeiers. Zij verzorgen de trainingen en vormen de begeleiding bij wedstrijden.

-        Eerstejaarsploegen roeien op Gyas. De vier eerstejaarsploegen worden ieder begeleid door een eigen coachkader, maar boven de vier ploegen staat een professionele eerstejaars hoofdcoach die alle eerstejaarsploegen begeleid. Tevens is er nog een ervaren supervisor op de achtergrond betrokken bij iedere eerstejaarsploeg. De eerstejaarsploegen zullen veel samen optrekken op weg naar goede prestaties in het Eerstejaarsklassement.

-        Middengroepen roeien ook op Gyas. De middengroepen zijn onderverdeeld in twee secties, namelijk de middengroep vrouwen (MGV) en middengroep mannen (MGM). Binnen deze secties zijn roeiers verdeeld over een aantal boten afhankelijk van het aantal roeiers. Er wordt gewerkt met twee coachkaders die bij de MGV zowel dames als lichte dames coachen en bij de MGM zowel lichte als zware mannen. Een deel zal in het Developmentklassement starten, waar een ander deel vooral traint richting het NK Klein en eventueel toe zal werken richting het starten van (inter)nationale toernooien.

-        Verder is er het Regionaal Talent Centrum Noord Nederland waarin ouderejaars roeiers gecombineerd met Aegir roeien. Op basis van scores (ergo/roeien) hebben deze roeiers een officiële status gekregen (Minor/Major). Dit is het voortraject voor de nationale selectie en onder begeleiding van een professionele coach die gebonden zijn aan het RTC wordt er 10 tot 12 keer per week getraind.

Overige begeleiding

Daarnaast zijn er nog de prominenten. Hieronder vallen (oud)-toproei(st)ers/stuurtjes, ereleden en bestuursleden. Zij zullen klaarstaan om advies te geven of randvoorwaarden te regelen.

Als laatste zijn er de externe contacten. Door de jaren heen heeft Gyas een groot netwerk opgebouwd met allerlei externe instanties. Daarvan zullen ploegen gebruik kunnen maken. Men moet hierbij denken aan fysiotherapie, mentale ondersteuning, voedingsadvies etc.

Nu Gyas een ambitieuze weg is ingeslagen, is gezocht naar de beste coachteams. En daar zijn we aardig in geslaagd. Er zullen op de selectiedag dan ook meerdere mensen voor je klaarstaan om van jou een toproeier te maken!