Sponsorgoals.nl

Oud Gyas

Oud Gyas is de vereniging van mensen die lid waren van Gyas of soms nog lid van Gyas zijn. Oud Gyas is in 1974 ter gelegenheid van het tweede Gyas lustrum ontstaan en is in 2009 omgevormd tot een vereniging. Inmiddels hebben we 600 leden en blijven groeien!

Doel Oud Gyas
Het doel van Oud Gyas is de betrokkenheid bij Gyas en de binding van oud-leden met Gyas te continueren en het ondersteunen van Gyas in de breedste zin van het woord.

De vereniging Oud Gyas biedt haar leden daartoe:

  • met enige regelmaat een nieuwsbrief m.n. gericht op het wel en wee van Gyas;
  • een website met informatie voor oud-leden van Gyas;
  • optimale contactmogelijkheid: als lid van Oud Gyas heb je toegang tot het ledenbestand met contactgegevens. Daarnaast heb je toegang tot de Gyas-site, voor bijvoorbeeld inschrijfmogelijkheden en het bekijken van foto’s;
  • bij ieder Gyas-lustrum een groots feest;
  • gezellige borrels bij roeiwedstrijden;
  • jaarlijks een oud-ledendag met een ALV en sportieve activiteiten.

Ondersteuning door Oud Gyas vindt o.a. plaats door advies op uiteenlopend gebied. Hiertoe is bijvoorbeeld het ‘Professionaliseringsfonds’ ingesteld. Ook wordt jaarlijks het Beste Idee van Gyas (aan te dragen door de leden van Gyas) bekostigd. En in de loop der tijd is natuurlijk bijgedragen aan het botenbezit van Gyas; ook in de toekomst valt dit te voorzien.

Ter gelegenheid van tiende lustrum (2014) heeft Oud Gyas aan Gyas een voorraad nieuwe blazers gedoneerd en een riant lustrumboek ‘Gouden Greep’ uitgegeven. Dit boek was en is, zolang de voorraad strekt, gratis voor oud-leden.

Namens de oud-leden laat het bestuur van Oud Gyas haar betrokkenheid bij Gyas blijken via frequent contact met het Gyas- bestuur, maar ook door bijdrage aan het ‘actieve-leden-bedankdiner’, bij huldiging van toproeiers, etc.

Lid zijn van Oud Gyas houdt in; op een aantrekkelijke manier contact houden met je oude club, op de hoogte blijven van hoe het gaat. Soms delen in de successen en eventueel eens een feest of borrel bezoeken. En daarbij een gemakkelijke manier om contact te houden met andere oud-leden, met vrienden en vriendinnen die immers ook oud-lid zijn.

Bestuur
Het Oud Gyas bestuur bestaat uit:

Voorzitter   Jan Willem Snippe 
Secretaris   Pieter Buisman
Penningmeester   Marlijn Groenewegen

Overige bestuursleden                  

       

 

Jan Timens, Ingrid Duiker, Jan-Willem Gabriëls, Lars van Dijk, Marlieke Engelen, Juliette Schoute, Esmée Ettema en *huidige praeses van Gyas

*2018-2019  Beimen Vellinga

Lid worden
Via deze link kun je jezelf inschrijven. Iedereen die (ooit) lid was van Gyas is zeer welkom. Werkt de link niet dan kan het ook rechtstreeks, via een e-mail aan de secretaris van Oud Gyas: oud@gyas.nl. In beide gevallen ontvang je een welkomstbericht en jouw inloggegevens voor de site.

Je kunt via deze link overzichtelijk zien wie er allemaal lid zijn van Oud Gyas. Als je inlogt met jouw lidmaatschapsgegevens op www.gyas.nl heb je toegang tot de contactgegevens van de andere leden. Het biedt je dus een makkelijke manier om gegevens op te zoeken en (weer) met mensen in contact te komen.

Het lidmaatschap kent een minimum-contributie van slechts € 30 per jaar; een hoger bedrag kan natuurlijk ook en is zeer welkom. Je ontvangt geen acceptgiro, één keer per jaar wordt het bedrag automatisch geïncasseerd.

Contactgegevens

E-mail: oud@gyas.nl
Website: www.oudgyas.nl
Facebook: Oud Gyas Facebook
LinkedIn: Oud Gyas LinkedIn

Postadres
Vereniging Oud Gyas
Postbus 1438
9701 BK Groningen

Overige gegevens
Voor nadere informatie aangaande Oud Gyas kun je contact opnemen met het bestuur via oud@gyas.nl. Losse donaties kun je overmaken naar IBAN nummer NL89 INGB 0002996591 ten name van Oud Gyas te Groningen.
Het BIC nummer is INGBNL2A.