Oud Gyas

Oud Gyas is de vereniging van mensen die lid waren van Gyas of soms nog lid van Gyas zijn. De Stichting Oud Gyas is in 1974 ter gelegenheid van het tweede Gyas lustrum opgericht en is in 2009 omgevormd tot een vereniging. Inmiddels hebben we bijna 700 leden en blijven we groeien!

Gyas steunen met raad en daad en het verbinden van oud leden met elkaar en met Gyas is altijd de belangrijkste rol van Oud Gyas geweest. De verenging ondersteunen in daad met financiële ondersteuning en met raad, door specifieke kennisvragen vanuit Gyas zo goed mogelijk in te vullen. Enerzijds op basis van onze eigen kennis en ervaring, anderzijds door de kennis en ervaring binnen het oud-leden netwerk.

 

Oud Gyas organiseert ieder jaar een aantal activiteiten voor haar leden. Op deze manier kun je als oud lid contact houden met Gyas en natuurlijk met je oude ploeggenoten. Ieder jaar organiseren wij de Head borrel in Amsterdam op de zaterdag van de Head of the River en houden wij in het najaar onze Oud leden dag. Op deze dag houden wij onze jaarlijkse ALV en is het mogelijk om weer een keer met je oud-ploeggenoten in een boot te stappen op Gyas. Stap je liever op de fiets, dan kan dit ook, want op de Oud leden dag vindt ook de Botendokter Classic plaats. Een fietstocht voor verschillende niveaus door de Ommelanden met tussendoor een gezamenlijke koffie/gebak stop. Ter gelegenheid van het lustrum van Gyas organiseert Oud Gyas eens in de 5 jaar een Lustrum leden dag waarop groots uitgepakt wordt met een oud-leden reünie en feest. Samen met het Gyas bestuur bekijken wij ook steeds mogelijkheden om samen op te trekken in het organiseren van activiteiten, om op deze manier de verbinding tussen Gyas en Oud Gyas te behouden en versterken. Naast de activiteiten die Oud Gyas organiseert versturen we een aantal keer per jaar een digitale nieuwsbrief om je te informeren over het reilen en zeilen op Gyas. 

Meer informatie over Oud Gyas vind je op de website www.oudgyas.nl

 

Ondersteuning

Ondersteuning door Oud Gyas vindt o.a. plaats door advies op uiteenlopend gebied. Hiertoe is bijvoorbeeld het ‘Professionaliseringsfonds’ ingesteld. Ook wordt jaarlijks het Beste Idee van Gyas (aan te dragen door de leden van Gyas) georganiseerd, waarbij een budget van 2000 EUR ter beschikking wordt gesteld door Oud Gyas om een idee op Gyas daadwerkelijk te realiseren. Tijdens de afgelopen lustra heeft Oud Gyas regelmatig bijgedragen aan het botenbezit van Gyas door namens de Oud leden een boot te schenken. 

Ter gelegenheid van tiende lustrum (2014) heeft Oud Gyas aan Gyas een voorraad nieuwe wedstrijdjasjes gedoneerd en het lustrumboek ‘Gouden Greep’ (50 jaar Gyas) uitgegeven. Dit boek was en is, zolang de voorraad strekt, gratis voor oud-leden.

Namens de oud-leden laat het bestuur van Oud Gyas haar betrokkenheid bij Gyas blijken via frequent contact met het Gyas bestuur, maar ook door bijdrages en aanwezigheid bij bijvoorbeeld het ‘actieve-leden-bedankdiner’, bij huldiging van toproeiers, etc.

Bestuur
Het bestuur van Oud Gyas bestaat uit:

Voorzitter

 

Jan Willem Gabriëls

Secretaris

 

Jeroen van Straten

Penningmeester

 

Harry Wijnja

Overige bestuursleden                  

       

 

Jan Timens, Ingrid Duiker, Jan-Willem Snippe, Mina Solanki, Maarten de Witt, Paul Buijs en *huidige praeses van Gyas

*2023-2024 Bram Schols

Lid worden
Via deze link kun je jezelf inschrijven. Iedereen die (ooit) lid was van Gyas is zeer welkom. Werkt de link niet dan kan het ook rechtstreeks, via een e-mail aan de secretaris van Oud Gyas: oud@gyas.nl. In beide gevallen ontvang je een welkomstbericht. 

 

Je kunt via deze link overzichtelijk zien wie er allemaal lid zijn van Oud Gyas. Als je inlogt met jouw lidmaatschapsgegevens op www.gyas.nl heb je toegang tot de contactgegevens van de andere leden. Het bied je dus een makkelijke manier om gegevens op te zoeken en (weer) met mensen in contact te komen.

Het lidmaatschap kent een minimum-contributie van slechts € 30 per jaar; een hoger bedrag kan natuurlijk ook en is zeer welkom. Je ontvangt geen acceptgiro, één keer per jaar wordt het bedrag automatisch geïncasseerd.

Contactgegevens

E-mail: oud@gyas.nl
Website: www.oudgyas.nl
Facebook: Oud Gyas Facebook

LinkedIn: Oud Gyas LinkedIn

 

Postadres
Vereniging Oud Gyas
Postbus 1438
9701 BK Groningen