EJD Zwaar 1993

Roeier

Arrienne Takens
Daniëlle Horck
Janneke Schreuder
Maaike Draaijer
Maria Holtrop
Marion Cupido
Nanette van Laarhoven
Nynke Oudega