Sponsorgoals.nl

Update Kostenraming voor model 1 en model 2

Wychard Visser
Beste leden,

Tijdens de Najaars-ALV van 04-11-2020 is er besloten om een kostenraming te doen voor de contructie van de twee modellen die gemaakt zijn voor de verbouwing van het Bootenhuysch. Op deze manier hoopten we een verschil in prijs aan te kunnen duiden tussen de beide modellen.

De kostenraming is inmiddels afgerond. In het stuk ‘Update Kostenraming 07-04-2021’ is een update te vinden met daarin de uitslag en de conclusies die getrokken zijn door de verschillende partijen die betrokken waren bij de kostenraming. Dit document is ook te vinden op het verbouwingsforum.

Voor nu staat er op 7 april een informatieavond gepland. Tijdens deze avond is er voor iedereen de gelegenheid om zijn of haar vragen te stellen. De architecten zullen ook aanwezig zijn om vragen te beantwoorden. Volgens het bestuur is het niet nodig om hiervoor een ALV in te plannen, omdat er naar ons inziens nog maar 1 optie haalbaar is voor Gyas. Wij hopen dat dit duidelijk wordt in het document. Mocht je wel het idee hebben dat er een ALV nodig is, dan kun je dat tot woensdag 24-03-2021 aangeven bij de Commissaris Gebouw via gebouw@gyas.nl.

Namens bestuur Du Marchie Sarvaas,

Wychard Visser
Commissaris GebouwReacties

Erik Talens · wo 24 mrt 2021 om 20:08

Extra gegevens