Sponsorgoals.nl

Het Beste Idee van Gyas

Bob Langereis
Oud Gyas stelt jaarlijks een bedrag van maximaal €2.000 ter beschikking, dat besteed kan worden aan een idee dat is aangebracht door een lid of oud-lid van Gyas. Dit idee is in 2014 ontstaan als een van de lustrumcadeaus aan Gyas. De bestemming van dit geld wordt dus door de leden zelf bepaald. Het bestuur van Gyas zal in samenspraak met het bestuur van Oud Gyas een keuze maken uit de aangedragen voorstellen.

Voorstellen voor ‘Het Beste Idee van Gyas’ kunnen worden ingediend via oud@gyas.nl en dienen uiterlijk 1 mei binnen te zijn. Tijdens de Diës-ALV zal bekend worden gemaakt welk voorstel gekozen is tot hét beste idee van Gyas en uitgevoerd zal worden. Belangrijk: de indienende partij is ook verantwoordelijk voor de uitvoering!

Om in aanmerking te komen voor ‘Het Beste Idee van Gyas’ moet een voorstel aan de volgende criteria voldoen:

- Een blijvende plaats binnen de vereniging;
- Ten goede komen aan de gehele vereniging;
- Zichtbaar als gift van Oud Gyas;
- Draagvlak binnen zowel Gyas als Oud Gyas;
- Niet vallen binnen de reguliere Gyas begroting.

Reacties

Extra gegevens