Sponsorgoals.nl

Overlast buurt door coaching/megafoons/sturen

Jos van Dijk
Bewoners langs het kanaal ondervinden overlast van de megafoons en coaching vanaf de waterkant. Hierbij een reminder het is verboden om tussen Gyas en de Groene ton(net voorbij de woonboten) luidkeels te coachen of megafoons te gebruiken.

Dit geldt ook voor de stuurtjes! Hou rekening met het volume van je coxbox en/of je eigen stemvolume.