Sponsorgoals.nl

Op- en afladen ThetisSprint & ARB

Sybren Visser
- Het opladen voor zowel de ThetisSprint & ARB zal vrijdag om 08:00 uur zijn. Iedereen is verantwoordelijk voor zijn/haar boot.
- Chauffeur heen: Wouter Feitsma

- De tijd voor het afladen zal zondag na de laatste wedstrijd z.s.m. bekend worden gemaakt. De EJL en de EJLD zijn verantwoordelijk voor het afladen van de boten van de ThetisSprint & ARB
- Chauffeur terug: Leonard Vos / Ties Talsma / Maikel Korthout