Sponsorgoals.nl

Op- en afladen Heineken Roeivierkamp

Sybren Visser
Het opladen zal om 11:00 uur zijn. Iedereen is verantwoordelijk voor zijn/haar boot.
Chauffeur heen: Leonard Vos

De tijd voor het afladen wordt zondag bekend gemaakt. De middengroepdames/lichte dames en clubdames zijn verantwoordelijk voor het afladen.
Chauffeur terug: Ties Talsma