Sponsorgoals.nl

Deadline declaraties

-- anoniem --
In verband met het sluiten van het boekjaar is de deadline voor het indienen voor declaraties 25-06-2018. Na deze datum is het niet meer mogelijk om declaraties bij Anne-Marhreet of mij in te dienen. Van betalingen die met de Gyas pas gedaan worden, dienen dezelfde dag de bonnen ingeleverd te worden.

Uitzonderingen zijn de BuiCie, BAM!, de KookCie, Meerkamp (Feest en Wedstrijd). Mochten hierdoor problemen ontstaan, neem dan contact met mij op (fiscus@gyas.nl).