Sponsorgoals.nl

Wedstrijd ergo 5: Roei Koei

Nieuwe ergometer, aangeboden door [Naam donateur]

Gekocht na de NKIR 2015 ergo Vrije vloot Concept2 2015 2016 Wedstrijd

Materiaal

  1. Vloot-overzicht