Sponsorgoals.nl

Adelphi

Ploegvoorzitster

Paulien Feiken

Roeister

Anna Pikkemaat
Ilona Kuipers
Katelijne Stuart
Noah de Vries
Rikst Miedema
Ruth Galama
Theike ten Wolde

Stuur

Felix Klijn
Jasper Westers
Job van Klaveren
Martijn Gilde
Niek de Graaf
Roy Dezentjé
Rutger Luinge

Coach

Dominique Gielesen
Jasmijn Kuiken
Jolijn Vording
Laura Hogenkamp
Mare Kracht
Marlie Vos
Rosalie Brink
Sanne van Gend

Coördinator

Anna de Boer
Wietske Feenstra

Supervisor

Carlijn Knoppers

Competitie

  1. Ploegen
  2. Club

Acties