Sponsorgoals.nl

Hubris

"Dan flikker je toch op!" - hubrishoog.nl

Wij zijn Hubris, sterk en manhaftig
Onbevreesd, door de kracht van onze halen
Onze leus “Hubris hoog!” klinkt waarachtig
Onze hoogmoed komt nimmer ten val!

Onze vijanden spuwen hun gal
Voor hen resten slechts grote nederlagen.
‘t Dapper strijden van boegen en slagen
Maakt de zege tot onze vazal.

Menig zwakk’re bemerkte het al
Aan ons schenkt de Victorie roem en hulde
Nooit zal Hubris een ploeg naast zich dulden
Onze hoogmoed komt nimmer ten val!

Roeier

Ewout Lamee
Harmen Kreulen
Jasper Folkert Smit
Jasper van Lunteren
Jeroen Doornbos
Marcel Veldstra
-- anoniem --
Olger Zwier
Rim Duinker
-- anoniem --

Competitie

  1. Ploegen
  2. Club

Acties