Sponsorgoals.nl

Ruimschoots

Astrid trek een bak

Ploegvoorzitster

Lycke de Jong

Roeister

Anne Foppen
Astrid Albarda
Ilse Besteman
Isabelle Vink
Madelief Rivière
Suze van Schaik

Stuur

Casper Stobbe
Daan Diertens
Menno van Wijk
Michiel van Loon
Roben de Lange
Rogier Westera
Teun Diertens
Tom Schutte

Coach

Bastiaan Kok
Jakob de Boer
Jan-Willem Dirne
Jasper Bruggink
Jasper Hengeveld
-- anoniem --
-- anoniem --
-- anoniem --
Max Wiegertjes
Peter Renkema
Sander Philips
Stijn Feringa
Wisse Dekker

Coördinator

Ben Mulder
Melissa de Preter
Wietske Feenstra

Supervisor

Marlene Pot

Competitie

  1. Ploegen
  2. Club

Acties