Sponsorgoals.nl

Icebreakers

Ploegvoorzitster

Anne Brink

Roeister

Baukje Sjoerdsma
-- anoniem --
Judith van den Brink
Lisa Dudek
Sophie Amaral
Willemijn Schipper
Wineke Edel

Stuur

Aniek Osinga
Jeltje van Dijck
Karlijn Nijhuis
Mare Brink
Marije Willems
Marijn van der Klei
Vera Steffens

Coach

Alex Toonen
Danique Botter
Hannah Bunder
Hanneke van den Berg
Marlene Pot
Marte Marra
-- anoniem --
Sigrid Breel

Coördinator

Bastiaan Nijman
Esther Smolders

Supervisor

Pim Zwertbroek

Competitie

  1. Ploegen
  2. Club

Acties