Sponsorgoals.nl

Escapade

Ploegvoorzitster

Anna Keuning

Roeister

Anouk van der Meij
Charlotte Eveleens
Girthe Kramer
Iris van der Meulen
Maaike van der Meulen
Rodas Bosma
Signe Olsbo
Welmoed Vellinga

Coach

Bram van der Sar
Dennis Rauwerda
Emiel Honcoop
Joppe Boekestijn
Joris Meijer
Kwinten Snijders Blok
Maarten Schoonens
Rick Bob Mulenga van der Meer
Steven Hoekstra
Thomas Schram

Coördinator

Thomas Fransen

Supervisor

Elles Nijmeijer
-- anoniem --

Competitie

  1. Ploegen
  2. Club

Acties