Sponsorgoals.nl

MicROWave

Ploegvoorzitster

Evie Warmelink

Roeister

Jildou de Jong
Joanne Bruins
Lauren Landeweerd
Lizzy Fonville
Martine van der Veer
Moniek van Gool
-- anoniem --
Ymkje Clevering

Stuur

Bram Parmentier
David Frerichs
Douwe Bakker
Felix Kok
Jan de Wit
-- anoniem --
Pieter Jan Tavenier
Tim Veldman

Coach

Daniel Peters
Edwin van der Velde
Jeroen Paulissen
-- anoniem --
Stefan Linde
Stefan van der Borgh

Coördinator

Niels Hofman

Supervisor

Erik Timmermans

Competitie

  1. Ploegen
  2. Club

Acties