Sponsorgoals.nl

Blootje!

Functioneel naakt

Ploegvoorzitster

Anne Clevering

Roeister

Anne Mieke van't Wout
Fenna Daniels
José van der Waa
Loes Porskamp
Sietske de Boer
-- anoniem --

Stuur

Bart van Dijken
Ben Vader
Fabian Schurink
Janjouke Melchers
-- anoniem --
Mark van den Berg
Niels van der Zweep
-- anoniem --

Coach

Beerd Dries Volkers
Daan Boermans
Frank Zijlstra
Marc Meijerink
Marijn Vonk
Rick Tuin
Ruben de Jong
Steven John Hager
Tobias de Pagter
-- anoniem --

Coördinator

-- anoniem --

Supervisor

Amélie la Roi

Competitie

  1. Ploegen
  2. Club

Acties