Sponsorgoals.nl

Atrox

ATROX = Woest Toffe Gasten

Regioploeg van het jaar 2005!
Welke eerste jaarsploeg is in staat eervolle vermelding volgend jaar over te nemen?

Roeier

Aaldrik Hayer
Ben Bosma
Eibert Tigchelaar
Harmen Jan van Ark
Ibrahim Abou Habaga
Liekele Gaastra
Pieter Dijkstra
-- anoniem --

Coach

Edgar Weiffenbach

Competitie

  1. Ploegen
  2. Club

Acties