Sponsorgoals.nl

Bootervlootje

Ploegvoorzitster

Emma Kuijk

Roeister

Karina Boersma
Masja Schmidt
Nathalie Plinsinga
Robin Goudsmit
-- anoniem --

Coach

-- anoniem --
Camiel van Hooff
Maarten van Bemmel
Martijn Ufkes
-- anoniem --
Tim van de Vendel

Coördinator

-- anoniem --

Competitie

  1. Ploegen
  2. Club

Acties