Sponsorgoals.nl

Paupertatis

Homo Sapiens non urinat in ventum
JE LEVEN VOOR DE VOORZITTER!!!!

Ploegvoorzitter

Bas Koopmans

Roeier

Casper Andriessen
Edwin Stiksma
Fabian Wieland
Gustian van der Linde
Jordy Osinga
Koen van Raan
Martijn Knol
Max Dannenburg

Stuur

Angela Wieringa
Deborah Schalkwijk
Ellen Apperloo
-- anoniem --
Lisa Steeneken
Marije Oude Alink
Suzan Bruins Slot
Yfke Kampen

Coach

Anne van Beek
-- anoniem --
-- anoniem --
Emma Corbijn van Willenswaard
-- anoniem --
Iris Rodenburg
Marloes Oldenburg
Marloes Plieger
-- anoniem --
Tara Slump

Coördinator

-- anoniem --

Supervisor

-- anoniem --

Competitie

  1. Ploegen
  2. Club

Acties