Sponsorgoals.nl

De begeleiding

Structuur als basis van een goede begeleiding

Binnen Gyas werkt men vanuit de visie dat een duidelijke structuur bijdraagt aan een goede en professionele begeleiding van de verschillende ploegen. Daarom is er naast de betrokkenen en Albert Koller, de wedstrijd commissaris een coördinator aangesteld om deze structuur op te zetten, in te vullen en er op toe te zien dat deze structuur behouden blijft. Voor de eerstejaars is er sinds 2012 een hoofdcoach aangesteld, Lieke Brons, om het eerstejaarsroeien als één geheel in goede banen te leiden.

Opbouw wedstrijdsectie
Gyas werkt met verticale lijnen, dat wil zeggen, men werkt vanuit een sectie. Binnen het roeien kent men vier secties: lichte dames, dames, lichte heren en zware heren.
Iedere sectie wordt geleid door een supervisor. Een supervisor ziet er op toe dat alle ploegen binnen de sectie de nodige progressie boeken gedurende de voorbereiding en het seizoen. Hij/zij heeft de nodige roeikennis en coachervaring. De supervisor fungeert als een soort vraagbaak en zal de ploegcoaches ondersteunen waar nodig (bijv. trainingsschema's). Deze supervisoren zijn sinds afgelopen jaar betaalde professionele coaches met jarenlange ervaring binnen het roeien en het coachen.
Verder zitten op iedere ploeg een hoofdcoach en meerdere teamcoaches. Dit zijn de mensen die iedere dag bezig zullen zijn met de roeiers. Zij verzorgen de trainingen en vormen de begeleiding bij wedstrijden. Daarnaast zijn er nog de prominenten. Hieronder vallen (oud)-toproei(st)ers/stuurtjes, ere-leden en bestuursleden. Zij zullen klaarstaan om advies te geven of randvoorwaarden goed neer te zetten.

Als laatste zijn er de externe contacten. Door de jaren heen heeft Gyas een groot netwerk opgebouwd met allerlei externe instanties. Daarvan zullen ploegen gebruik kunnen maken. Men moet hierbij denken aan fysiotherapie, mentale ondersteuning, voedingsadvies, sportarts etc. In 2012 is er op Gyas een officiële studiebegeleidster. Marloes Oldenburg zal wedstrijdroeiers vanuit Gyas ondersteunen om het vele roeien optimaal te combineren met een succesvolle studie.

Nu Gyas een ambitieuze weg is ingeslagen, is er gezocht naar de beste coachteams. En daar zijn we aardig in geslaagd. Er zullen dan ook op de selectiedag meerdere mensen voor je klaarstaan om van jou een toproeier te maken.

Wil jij weten wie misschien wel jouw toekomstige coaches worden, geef je op en kom naar de selectiedag!