Bestuur Hoekstra

Praeses
Hilda Hoekstra
Abactis
Helen Tubben
Fiscus
Martijn van Strien
Wedstrijd Commissaris
Siebo Visser
Algemeen Adjunct
Hans Braam
Regio Commissaris
Susanne Froon
Materiaalcommissaris Extern
Vivian Jack
Materiaalcommissaris Intern
Erik van Fraassen
Bootenhuysch Commissaris
Bram van Kempen