Bestuur Mante

Praeses
Albert-Jan Mante
Abactis
Julie Croiset van Uchelen
Fiscus
Michel Engbers
Wedstrijd Commissaris
Mark Hoegen Dijkhof
Algemeen Adjunct
Maria Holtrop
Regio Commissaris
Martha Seinstra
Materiaal Commissaris
Bernard Lindenhovius
Bootenhuysch Commissaris
Thea van Asselt