Kleine Blessures

Blaren

Blaren zijn een gevolg van aanhoudende wrijving of druk op dezelfde plaats. Als gevolg hiervan ontstaat op deze plaats vocht- of bloedophoping onder de huid waardoor de huid plaatselijk los komt van de onderlaag. Dit losgekomen huiddeel zal afsterven en vervangen worden door nieuwe huid. In eerste instantie ontstaat een verhoogde gevoeligheid en daarna een blaar. Vochtblaren mogen met een steriele naald doorgeprikt worden, bij bloedblaren is dit niet aan te raden daar er dan gemakkelijk een ontsteking kan ontstaan. Door het doorprikken van vochtblaren kan het vocht afvloeien waardoor de druk en daarmee de pijn afneemt. Bij kleinere blaartjes is doorprikken meestal niet nodig. De blaar kan je tijdens het roeien afplakken met een pleister en daarover heen wat sporttape. Op de momenten dat je niet aan het roeien bent dan de blaren niet afplakken. Regelmatig inwrijven met kamfer spiritus kan de huid droger en daardoor harder maken.

Spierpijn

Spierpijn treedt meestal naar voren 24 tot 48 na een intensieve inspanning. Vaak verbonden aan een specifieke beweging waarvoor de coördinatie ontbreekt door te weinig training of verloren is gegaan door vermoeidheid. Dit kan leiden tot kleine beschadigingen van het weefsel met een zwelling en hoge spiertonus. Lichte actieve spierarbeid is beste remedie door stijging van de doorbloeding. Lichte massage en warme baden kunnen eveneens verlichtend zijn.

Spierkramp

Kramp is het plotseling samentrekken van de spier en dat gebeurt zo heftig dat het pijn doet.

Enkele oorzaken

 • Bij overbelasting van een spier schiet de doorbloeding van een spier tekort. Dwz. dat er te weinig zuurstof wordt aangevoerd en te weinig afvalstoffen worden afgevoerd. Er ontstaat daardoor melkzuur (lactaat) dat bij een bepaalde hoeveelheid in het bloed een gevoel van vermoeidheid en spierpijn geeft. De spier "verzuurt", omdat voor het verbranden (dus wegwerken) van melkzuur onvoldoende zuurstof aanwezig is. Hierdoor ontstaat een zgn. tetanische blokkade. De zenuw geeft niet meer door dat de spier weer kan ontspannen, zich dus lang kan maken, en blijft in contractie.
 • Afwijkingen in de rug of vaatafwijkingen zouden ook ten grondslag kunnen liggen aan spierkrampen.
 • Te snelle afkoeling van het lichaam en dus daarmee ook van de spieren.
 • Een verstoring van de waterhuishouding van het lichaam.
 • Een tekort aan magnesium wordt soms ook als reden aangedragen, dit aangezien magnesium een essentiële stof is bij lactaat afbraak.

Tips

 • Regelmatig water drinken bij zware inspanning.
 • Niet te hard van stapel te lopen. De vraag naar zuurstof is dan groter dan de aanvoer en er ontstaat melkzuur.
 • Elk programma beginnen met een rustige warming-up. In het begin is de hoeveelheid zuurstof in de spier ontoereikend en de aanvoer nog onvoldoende. Er ontstaat melkzuur.
 • Elk programma niet te abrupt beëindigen. Het doel van een zgn. cooling down is een geleidelijke afbouw van lichamelijke activiteiten. Hierdoor verloopt de verwijdering van de afvalstoffen beter en sneller en wordt spierstijfheid voorkomen.
 • Het trainen van die spiergroepen met rek en strekoefeningen die het meest worden getroffen door kramp is een goede preventieve maatregel.

Wat kunt u zelf bij spierkramp doen?

 • Spierkramp is te doorbreken door de samengetrokken spier langzaam en zonder rukken in tegengestelde richting op te rekken. Bijvoorbeeld staande op het been steunend op de tenen de kuit strekken door de hiel langzaam op de grond te brengen en de knie te strekken. En even vasthouden, want anders vliegt de kramp er weer in.
 • Het masseren van deze spiergroepen is essentieel. Met massage bevorder je niet alleen de doorbloeding van deze spiergroep maar bevorder je ook het afvoersysteem van de spiercel door de lymfevaten te activeren. Let op dat verkeerde massage behoorlijke schade kan veroorzaken.

 Bronnen:

 1. http://www.sportzorg.nl/sporttakken/roeien.html
 2. http://www.knrb.nl/files/bestanden/TEKSTBOEK_ROEIEN.pdf