Verbouwingsnieuws!

Ian Bergmeester
Allerbeste Gyanen, Oud Gyanen en andere geïnteresseerden,


Zoals jullie allemaal weten is Gyas druk bezig om een verbouwing te realiseren. Al enkele jaren wordt er door de Commissaris Gebouw, BouwCie en andere commissies gewerkt aan plannen voor de verbouwing van ons geliefde Bootenhuysch. Na enkele tegenslagen in de afgelopen jaren zit er nu opnieuw schot in de zaak en raken we in een stroomversnelling.

In het afgelopen jaar is er meer inzicht gekomen op het gebied van financiën, vergunningen en organisatie en was het mogelijk om de ervaring die bij Oud Gyas aanwezig is, beter te benutten. Dit alles leidt ertoe dat we in de komende maanden grote stappen kunnen zetten om ervoor te zorgen dat we in juli, vóór de zomerstop, kunnen beslissen hoe de verbouwing eruit gaat zien, zowel op ontwerptechnisch als op tijdtechnisch en financieel gebied.

Om toe te werken naar dit punt is er een planning opgezet voor de komende maanden. Zo wordt er op dit moment professioneel gekeken naar de draagkracht van Gyas en vinden er gesprekken plaats met aannemers. In maart gaan we van start met het bouwteam, waarin de architect (Vector-i), constructeur (W2N), aannemer (n.t.b.) en Gyas plaatsnemen en op regelmatige basis vergaderen en samenkomen. Op basis van de financiële situatie en het plan van eisen wordt er een ontwerp gemaakt. Hierna zal er een iteratief proces ontstaan tussen bouwteam en de leden tot we tot een ideaal ontwerp zijn gekomen

Voordat we zover zijn zal er nog veel werk verzet moeten worden. We gaan een intensieve periode tegemoet waarin hulp vanuit alle hoeken nodig is. Inmiddels zijn er al verschillende subgroepen opgezet die meehelpen de verbouwing te realiseren, zo bestaan er nu bijvoorbeeld een communicatieteam, financieringsgroep en klankbordgroep die zich als ambassadeurs van de verbouwing inzetten om een verbouwd Bootenhuysch te realiseren. Verder zijn er allerlei activiteiten gepland om geld op te halen en bewustwording en enthousiasme onder de leden, oud-leden en niet-leden te vergroten.

Om iedereen op de hoogte te houden over de ontwikkelingen omtrent de verbouwing, brengen we via verschillende kanalen op regelmatige basis naar buiten wat de stand van zaken is. We zullen dit doen door updates te plaatsen op de Gyassite, Gyas nieuwsbrief en de Gyas instagram (@gyasintern) voor de huidige leden, in de Oud Gyas nieuwsbrief voor oud-leden en via LinkedIn voor andere geïnteresseerden. Daarnaast is er ook een website voor de verbouwing, gyasverbouwing.nl ! Deze website zal in de komende weken geopend worden.

Meedenken of meer weten over de verbouwing? Schroom niet contact op te nemen met gebouw@gyas.nl.


Gyas wint de verbouwing!

BouwCie ‘23-’24Reacties

Flint Verbeek · do 22 feb 2024 om 16:57
Lekker bezig Ian!

Extra gegevens