Enquête diversiteit & inclusie KNRB

Bob Langereis
Help de KNRB commissie Diversiteit en Inclusie beter inzicht te krijgen in de huidige
roeipopulatie en geef jouw mening over inclusiviteit in de roeiwereld. Invullen van de enquête
kost slechts 5 minuten!

https://survey.alchemer.eu/s3/90352396/Diversiteit-inclusie-Enquete