Lichterlaaie

Deze boot is in 2022 aangeschaft en gedoopt door Tom van Heuvel. Lichterlaaie betekent letterlijk ‘met heldere/volle vlam’: licht heeft hier de betekenis ‘helder’ en laai is een oud woord voor ‘vlam’. 1x Wedstrijdvloot Hudson 2022 2022 Wedstrijd 66,0 - 79,0kg

Materiaal

  1. Vloot-overzicht