Sponsorgoals.nl

Fiat Lux

De naam Fiat Lux betekent in het Latijn: Er zal licht zijn.

4x+: 53,8 4+ Wedstrijdvloot Hudson 2011 2011 Wedstrijd 66,0 - 79,0kg

Materiaal

  1. Vloot-overzicht