Sub Seven

Zware skiff. Vervroegd aangekocht in bestuursjaar 2008-2009 voor Rogier. Pas in 2010 gedoopt, door Sybolt. Voorgeroeid door Sam Kamminga.

De naam Sub Seven slaat op de beoogde tijd die hopelijk spoedig door een Gyasroeier in de skiff gevaren zal worden, namelijk een 2k tijd onder de zeven minuten. 1x Vrije vloot Hudson 2009 2009 Skiff 3 90,0 - 105,0kg

Materiaal

  1. Vloot-overzicht