Wat is een overnaadse vier?

Een overnaadse vier (ook wel overnaedsche vier genaamd) is een gestuurde vier, waarbij de constructie zodanig is dat elke houten plank over de volgende heen is aangebracht. In de loods van Gyas liggen er op dit moment twee, te weten lopend vuurtje en snabbeltje. Vraag voor meer informatie uw materiaalcommissaris-vloot eens, die licht één en ander graag toe.

Wat is het Overnaadse vieren wedstrijdnummer op de Varsity?

Naast de gebruikelijke wedstrijdnummers die er op een nationale roeiwedstrijd zijn en het oude vier nummer, waar de beste Nederlandse roeiers met hun vereniging aan deelnemen, is er ook een nummer voor competitieroeiers van alle studentenroeiverenigingen. Deze wordt geroeid in de zogenaamde overnaadse vieren.

Wat doet Gyas?

Bij Gyas hebben we er voor gekozen om voor de beide ploegen, de damesch- en de heerenploeg, onze beste competitieroeiers te selecteren, om zo niet alleen de gouden blikken voor de Oude vier naar Groningen te halen, maar ook te laten zien dat onze competitieroeiers de beste van Nederland zijn.

Hoe ziet die selectie er uit?

De toepassing van het Nieuwe Traditioneele Aenergyas Overnaedsche Memorial Varsity Regatta Selectie Protocol (NT-AOMVR-SP, of NAS) ziet er voor 2013 als volgt uit:

Vanaf eind januari kunt u zich inschrijven voor de selectiedag op 27 februari. Op deze dag zullen de selectanten gedurende de gehele dag een vrij intensief selectieprogramma doorlopen, waarbij alle aspecten van het roeien bekeken zullen worden.

Hoe worden de roeiers voorbereid op de Varsity?

Na de selectie zal er gedurende de vijf weken die er nog liggen voor de Varsity op 7 april, tweemaal per week in de boot getraind worden, waarmee het totale aantal roeitrainingen op tien komt te staan. Daarnaast zullen de roeiers eenmaal per week circuiten.