Sponsorgoals.nl

Overboord

Ploegvoorzitster

Marreth Bevers

Roeister

Danique de Jong
Eva Bos
Karlijn Veldmaat
Louise Jaarsma
Melanie Nolting
Myrthe ten Broeke
Nicole Bleeker
Nina Scholte
Tess Küppers

Stuur

Bram de Lange
Frank Kistemaker
Jan Douwe Breeuwsma
Jelle Mars
Joep van Borselen
Joppe Klaver
Maarten Dodde
Pjotr Beijerbacht
Thomas Hoekstra
Wychard Visser

Coach

Bram Doreleijers
Floris Geerligs
Frits te Strake
Jasper Platte
Lucas Gerding
Maarten Traas
Rik Tempelman
-- anoniem --

Coördinator

Merle Kamp
-- anoniem --

Supervisor

Anne Bus
Esther Wijnalda
Thomas Ottens

Competitie

  1. Ploegen
  2. Club

Acties