Sponsorgoals.nl

Fluente

Ploegvoorzitster

Iris Koorevaar

Roeister

Amber Gorter
Anna Hulshof
Kathryn Westerik
Lotte Pape
Maaike Negenman
Maaike Schagen
Maartje Hoogkamp
Tessa Rosink

Stuur

Coen Analbers
Daan de Weger
Joost Frieling
Kaspar Heijnen
Ranan Branbergen
Tom van den Berg

Coach

-- anoniem --
Enrico Werkema
Guus Mulder
Gysbert van der Wal
-- anoniem --
Kevin Olivier
-- anoniem --
Lowie Posthuma
-- anoniem --
Oscar Loomans
-- anoniem --
Sietse Compagner
Stefan Smith

Coördinator

Geert Wigchering

Supervisor

Laura Cuijpers

Competitie

  1. Ploegen
  2. Club

Acties