Sponsorgoals.nl

Fanatiek

Ploegvoorzitster

Saska van Engen

Roeister

Alix Matton
Annika Stritzke
Anoek van Eck
Bea Karduck
Ella Pettersson
Laura Kingma
Lisa Wagner
-- anoniem --
Vera Houwen

Stuur

-- anoniem --
-- anoniem --
Corrien Kingma
-- anoniem --
Irene van de Riet
Jantine Schipper
Minke Janssens

Coach

David Hoogland
Erik Timmermans
-- anoniem --
Rick Hoefsloot
Sven van der Meer
Thom van der Gragt

Coördinator

Leon Maas

Supervisor

-- anoniem --

Competitie

  1. Ploegen
  2. Club

Acties