Het Beste Idee van Gyas!

Oud Gyas stelt jaarlijks een bedrag van maximaal €2.000 ter beschikking, dat besteed kan worden aan een idee dat is aangedragen door een lid of oud-lid van Gyas. Dit idee is in 2014 ontstaan als één van de lustrumcadeaus aan Gyas. 
De bestemming van dit geld wordt dus door de leden zelf bepaald. Het bestuur van Gyas zal in samenspraak met het bestuur van Oud Gyas een keuze maken uit de aangedragen voorstellen.

Voorstellen voor ‘Het Beste Idee van Gyas’ kunnen worden ingediend via oud@gyas.nl en dienen uiterlijk 1 mei binnen te zijn. Tijdens de Diës ALV zal bekend worden gemaakt welk voorstel gekozen is tot hét beste idee van Gyas en uitgevoerd zal worden.

Criteria
Om in aanmerking te komen voor ‘Het Beste Idee van Gyas’ moet een voorstel aan de volgende criteria voldoen:

  1. een blijvende plaats binnen de vereniging;
  2. ten goede komen aan de gehele vereniging;
  3. zichtbaar als gift van Oud Gyas;
  4. draagvlak binnen zowel Gyas als Oud Gyas;
  5. niet vallen binnen de reguliere Gyas begroting.
In de voorgaande jaren hebben de volgende ideeën gewonnen:
 
'Het Beste Idee van Gyas' 2022
Oud-Gyas zitzakken die ook mee kunnen naar wedstrijden
 
'Het Beste Idee van Gyas' 2021
SBT doosjes voor in de loods die de duiven weghouden.
 
‘Het Beste Idee van Gyas’ 2020
Ergometer spiegels voor in het ergohok. 
Geluidsbegrenzing in de sapjeskamer. 
 
‘Het Beste Idee van Gyas’ 2019
Airtools voor sneller en beter onderhoud aan de vloot.  
Partytent voor wedstrijd- en competitieweekenden.
 
‘Het Beste Idee van Gyas’ 2018
Muziekinstallatie voor in het krachthonk en het ergohok.
 
‘Het Beste Idee van Gyas’ 2017
Waterpeil bord op het vlot en riggerhoezen.
 
‘Het Beste Idee van Gyas’ 2016

Een shredder om het volume van al het afval dat Gyas produceert te verkleinen.

‘Het Beste Idee van Gyas’ 2015
Tassenrekken in de kleedkamers.

‘Het Beste Idee van Gyas’ 2014
In 2014 heeft Oud Gyas een drone aan Gyas geschonken n.a.v. 'het beste idee van Gyas'. Hiermee kunnen trainingen en wedstrijden beter vastgelegd worden.