Studeren en roeien

Wedstrijdroeien kost tijd en energie. Soms is het dan lastig om ook voldoende aandacht te hebben voor je studie. Toch is dit belangrijk, voor jou maar ook voor Gyas. Op deze pagina vind je meer informatie over hoe je roeien en studeren slim kunt combineren.

Inhoud 

-        Waarom zijn goede studieresultaten belangrijk?

-        Waar kan ik ondersteuning krijgen?

-        Welke regelingen bestaan er voor sporters?

Waarom zijn goede studieresultaten belangrijk?
Er zijn een aantal redenen waarom een slimme combinatie van roeien en studeren van belang is.
1. Voor de roeier - Goede resultaten in de boot en in de collegebanken maken beide leuker en gemakkelijker. Progressie op studievlak draagt bij aan betere resultaten in de boot. Daarnaast scheelt het geld. Minder lang studeren betekent minder schuld. Tot slot kun je met goede studieresultaten gemakkelijker kiezen om door te gaan met wedstrijdroeien. Daarbij komen we ook bij het belang voor Gyas.
2. Voor Gyas - Roeiers met goede studieresultaten blijven langer roeien. De studie is geen reden meer om te stoppen. Daarmee vergroot Gyas de kans om hoofdleverancier van de Bond te worden. Goede studieresultaten van de roeiers zijn dus ook van belang voor de coaches en in zekere zin voor de vereniging als geheel. 

Kortom, het is voor iedereen op Gyas van groot belang dat roeien en studeren goed samen gaan. Bij de één gaat dit vanzelf en is de structuur van het trainen juist een hulpmiddel. De ander vindt het moeilijk om z’n aandacht te verdelen. Dan is het zaak om daar wat aan te doen. 

Waar kan ik ondersteuning krijgen?
Er zijn verschillende organisaties waar je kunt aankloppen voor hulp om te leren roeien en studeren beter te combineren. De belangrijkste en eerste stap is een bezoek aan je studieadviseur. Maak een afspraak en bespreek wat het voor jou moeilijk maakt om roeien en studeren slim te combineren. Je ontvangt een hoop tips en bovendien is je opleiding meteen op de hoogte van je sportambities. Dat kan wel eens handig zijn als bijvoorbeeld een tentamen en trainingskamp samen vallen.
Bespreek je studieproblemen niet alleen met de studieadviseur maar ook met je coach. Wellicht kan hij je ondersteunen en in het trainingsprogramma rekening houden met verplichte colleges, practica of voorbereidingen voor tentamens.

Daarnaast heeft Gyas een vaste studiebegeleider in dienst. Voor de eerstejaars wedstrijdroeiers zonder propedeuse is deze begeleiding een verplicht onderdeel in het trainingsschema. De studiebegeleiding focus op het goed combineren van topsport en je studie, waarbij er naast het studeren ook wordt geleerd hoe je bijvoorbeeld een planning maakt.

Welke regelingen bestaan er voor sporters?
De regelingen voor wedstrijdroeiers op de RUG en Hanze zijn beperkt zolang je geen NOC-NSF status hebt. Je kunt wel proberen met je studieadviseur afspraken te maken. Voor meer informatie kun je contact opnement met topsportcoördinator van de RUG of de topsportcoördinator van de Hanze.