Mentale training

Elke roeier heeft een bepaalde aanleg. Het beïnvloeden van deze aanleg door middel van training bepaalt uiteindelijk hoe jij je als roeier zal ontwikkelen. Je mentale kwaliteiten kunnen net als techniek, tactiek en conditie getraind worden. Mentale kwaliteiten zijn bijvoorbeeld het kunnen omgaan met spanning, doorzettingsvermogen of de mate waarin je je kan concentreren. Binnen de sportpsychologie zijn verschillende technieken ontwikkeld om die mentale kwaliteiten te verbeteren. Het doel hiervan is om beter te kunnen presteren en plezier in de sport te houden. Het Mental Training & Coaching Centre heeft een mentaal trainingsprogramma ontwikkeld voor roeiers die zich op mentaal vlak willen verbeteren in hun sport. Mentale training is er dus niet alleen voor roeiers die problemen op het mentale vlak ervaren, maar ook voor hen die zich verder willen ontwikkelen. Elke sportman of -vrouw zal zich herkennen in de spreuk 'het kan altijd beter'. Sommige roeiers ervaren bijvoorbeeld dat ze in wedstrijden het niveau van de training niet halen. Hier ligt meestal een mentale reden aan ten grondslag.

Mentale training wordt vaak op individuele basis verzorgd. Hierbij werkt de sportpsycholoog in ongeveer tien tweewekelijkse sessies samen met de roeier. Dit heeft als voordeel dat er specifiek aandacht is voor de vraagstelling en de behoeften van de roeier. In het intake-gesprek wordt geïnventariseerd wat de wensen van de roeier zijn en wat voor vervolg de sportpsycholoog te bieden heeft om op deze wensen in te spelen. Dit gesprek is vrijblijvend, wat betekent dat de roeier nog de tijd krijgt om te beslissen of hij of zij wil starten met het trainingsprogramma.

Om meer inzicht in de situatie van de roeier te krijgen, wordt een sportpsychologisch profiel samengesteld. Dit houdt in dat persoonlijkheidseigenschappen van de roeier die relevant zijn voor de sportbeoefening overzichtelijk worden weergegeven. Het profiel komt tot stand op basis van informatie uit het eerste gesprek, vragenlijsten en eventueel door wedstrijdobservatie. Naar behoefte kan er een kort of een uitgebreid profiel worden samengesteld. In het tweede gesprek wordt het profiel toegelicht en wordt gekeken naar wat dit betekent voor de vraagstelling van de sporter.

Het grootste gedeelte van de training bestaat uit het individueel bijbrengen van de mentale vaardigheden. Dit betreft de volgende vaardigheden:

  • Doelen stellen en motivatie
  • Controle over lichamelijke spanning
  • Visualisatie
  • Aandacht en concentratie
  • Gedachtetraining
  • Wedstrijdvoorbereiding en mentale routines

Het is afhankelijk van de vraagstelling en voorkeur van de roeier op welke vaardigheden de nadruk komt te liggen. Ook kunnen andere onderwerpen aan bod komen, bijvoorbeeld herstel van overtraining of omgaan met een blessure. Een trainingssessie omvat de uitleg van een bepaalde vaardigheid, het oefenen van de vaardigheid, het bespreken van opdrachten en evaluatie van het toepassen van de vaardigheden.

In het roeien is de prestatie niet alleen afhankelijk van individuele kwaliteiten, maar ook van de samenwerking tussen verschillende teamleden. Het is belangrijk dat een groep roeiers als een hecht team funcioneert. Mentale training voor teams richt zich daarom op zowel verbetering van individuele mentale kwaliteiten als op de ontwikkeling van het team als geheel. Mentale training voor teams start met een inventariserend gesprek met de hoofdcoach van de boot. Dit gesprek is bedoeld om de vraagstelling van de coach helder te krijgen en om meer informatie te ontvangen over de werkwijze van mentale training. Tevens kan in dit gesprek een basis gelegd worden voor de verdere samenwerking en worden afspraken gemaakt over het vervolg. De volgende stap is een presentatie voor de roeiers en de begeleiding. In deze presentatie worden de principes en werkwijze van mentale training geïntroduceerd. Op basis van een teamanalyse door vragenlijsten, worden er in overleg onderwerpen uitgekozen voor het trainingsprogramma. Deze onderwerpen komen aan de orde in een aantal (vaak 3 tot 6) bijeenkomsten van twee uur. Aan de hand van oefeningen en groepsopdrachten leert de ploeg vaardigheden zoals:

  • Het stellen van doelen: individueel en teamdoelen
  • Omgaan met wedstrijdspanning
  • Concentratie: je aandacht bij de race
  • Duidelijke communicatie en vertrouwen in je medespelers

Voor meer informatie over mentale training kun je contact opnemen met het Mental Training & Coachin Centre: www.mentaltcc.nl of bel 050 4029490.