Ereleden

Als de leden menen dat een lid in het verleden en heden veel heeft betekend voor de vereniging, kan men hem/haar de titel 'erelid' schenken. Hier wordt over gestemd in de ALV.

Anneke VenemaArco Kok
Feico CamphuisGerrit de Jong
Hans Douwe Leerink †Jan Timens
Jan Willem SnippeJan-Willem Gabriëls
Maarten Schmitz †Theo Rijnten
Willem van der Molen †