Oud Gyas

Oud Gyas is de vereniging van mensen die lid waren van Gyas of soms nog lid van Gyas zijn. Oud Gyas is in 1974 ter gelegenheid van het tweede Gyas lustrum ontstaan en is in 2009 omgevormd tot een vereniging. Inmiddels hebben we bijna 700 leden en blijven we groeien!

Lid zijn van Oud Gyas houdt in; contact houden met Gyas en je oude maten door verscheidende Oud Gyas activiteiten, op de hoogte blijven van gebeurtenissen op Gyas met de Oud Gyas nieuwsbrief en Gyas ondersteunen in de breedste zin van het woord. Ieder jaar is er een ALV gecombineerd met een roeidag, wordt er een wielrenklassieker 'De Botendikter Classic' georganiseerd en is er een diner. Niet in de laatste plaats wordt er ter gelegenheid van lustra groots uitgepakt met een oud-leden reünie en feest.

Meer informatie over Oud Gyas vind je op de website www.oudgyas.nl

Ondersteuning

Ondersteuning door Oud Gyas vindt o.a. plaats door advies op uiteenlopend gebied. Hiertoe is bijvoorbeeld het ‘Professionaliseringsfonds’ ingesteld. Ook wordt jaarlijks het Beste Idee van Gyas (aan te dragen door de leden van Gyas) bekostigd. Daarnaast is in de loop der tijd bijgedragen aan het botenbezit van Gyas.

Ter gelegenheid van tiende lustrum (2014) heeft Oud Gyas aan Gyas een voorraad nieuwe blazers gedoneerd en een riant lustrumboek ‘Gouden Greep’ uitgegeven. Dit boek was en is, zolang de voorraad strekt, gratis voor oud-leden.

Namens de oud-leden laat het bestuur van Oud Gyas haar betrokkenheid bij Gyas blijken via frequent contact met het Gyas- bestuur, maar ook door bijdrage aan het ‘actieve-leden-bedankdiner’, bij huldiging van toproeiers, etc.

Bestuur
Het Oud Gyas bestuur bestaat uit:

Voorzitter   Jan Willem Snippe 
Secretaris   Pieter Buisman
Penningmeester   Marlijn Groenewegen

Overige bestuursleden                  

       

 

Jan Timens, Ingrid Duiker, Jan-Willem Gabriëls, Lars van Dijk, Marlieke Engelen, Juliette Schoute, Esmée Ettema en *huidige praeses van Gyas

*2022-2023 Nina van Vredendaal 

Lid worden
Via deze link kun je jezelf inschrijven. Iedereen die (ooit) lid was van Gyas is zeer welkom. Werkt de link niet dan kan het ook rechtstreeks, via een e-mail aan de secretaris van Oud Gyas: oud@gyas.nl. In beide gevallen ontvang je een welkomstbericht en jouw inloggegevens voor de site.

Je kunt via deze link overzichtelijk zien wie er allemaal lid zijn van Oud Gyas. Als je inlogt met jouw lidmaatschapsgegevens op www.gyas.nl heb je toegang tot de contactgegevens van de andere leden. Het biedt je dus een makkelijke manier om gegevens op te zoeken en (weer) met mensen in contact te komen.

Het lidmaatschap kent een minimum-contributie van slechts € 30 per jaar; een hoger bedrag kan natuurlijk ook en is zeer welkom. Je ontvangt geen acceptgiro, één keer per jaar wordt het bedrag automatisch geïncasseerd.

Contactgegevens

E-mail: oud@gyas.nl
Website: www.oudgyas.nl
Facebook: Oud Gyas Facebook
LinkedIn: Oud Gyas LinkedIn

Postadres
Vereniging Oud Gyas
Postbus 1438
9701 BK Groningen

Overige gegevens
Voor nadere informatie aangaande Oud Gyas kun je contact opnemen met het bestuur via oud@gyas.nl. Losse donaties kun je overmaken naar IBAN nummer NL89 INGB 0002996591 ten name van Oud Gyas te Groningen.
Het BIC nummer is INGBNL2A.