Geschiedenis

Op deze pagina is in het kort een samenvatting te vinden van de geschiedenis van het roeien in het algemeen en van Gyas in het bijzonder. De tekst is bijna letterlijk overgenomen uit het Lustrumboek van 1989 "Knorren in Cognac" en beslaat dan ook alleen de periode tot aan dat jaar, welke trouwens voor een geschiedvertelling van Gyas best geschikt blijkt. Natuurlijk staat hier en daar wat geschiedschrijving met wat gedateerde actualiteit, maar desondanks biedt het een volledig overzicht van een belangrijke periode uit het bestaan van de Algemene Groninger Studenten Roeivereniging Gyas.

Van Boomstam tot NSRF
Wat is roeien eigenlijk, waar komt het vandaan en hoe zit het met de roeiboot? Wanneer werd het tot een sport verheven en waarom zijn de studenten zich er mee gaan bemoeien?

Het ontstaan van Gyas
Waarom bestaat Gyas? Wat waren de oorzaken en aanleidingen om een nieuwe studentenroeivereniging op te richten? Wat gebeurde er toen in Groningen, en wat op de precieze 12 mei 1964 ook nog in de rest van de wereld?

Knorren in Cognac
Wat heeft Gyas nou precies met Cognac? Hoe leeft het binnen Gyas en wat is eigenlijk een goede cognac?

Knorren klieven de baren
Hoe is Gyas aan z'n structuur gekomen, hebben al die commissies altijd al bestaan? Wat is het verschil tussen regio- en wedstrijdroeien en wanneer is er een tweedeling ontstaan? Heeft clubroeien altijd al bestaan en wanneer maakten de lichten op Gyas de dienst uit? Wat is een STK'er en leedt Gyas onder de "twee-fasen structuur"?

Van Spôadagen en Pôaldagen
Waarom bouwden de leden vroeger zelf hun botenhuis? Hoe groot was dat botenhuis en waarom waren er steeds uitbreidingen nodig? Wat hebben jeugdbendes met de brand te maken gehad en hoe is de nieuwbouw daarna eigenlijk gefinancierd? Kon je vroeger ook boven het vlot zwemmen?