Kosten van het proeflidmaatschap

Een proeflidmaatschap van Gyas loopt tijdens de afroeiperiode, eindigt op 7 oktober 2023 en kost € 29,50. 

Kosten van het normale lidmaatschap

Het normale lidmaatschap gaat na de afroeiperiode in en duurt één kalenderjaar, d.w.z. dat het eindigt na de afroeiperiode van het volgende jaar. De contributie is opgebouwd uit de basiscontributie en de gebouwenbijdrage.

De basiscontributie voor het hele jaar bedraagt € 307,-. Het lidmaatschapsgeld hoef je niet in één keer te betalen. Gyas maakt gebruik van een machtigingssysteem. Hiermee wordt de contributie automatisch in vijf termijnen van je rekening afgeschreven.

Los van de contributie is iedereen die lid is van een Groningse studentensportvereniging verplicht een ACLO-kaart te kopen. Deze kaart geeft je voor de duur van één collegejaar het recht op de studentensport-faciliteiten van de Universiteit Groningen/Hanzehogeschool. De kosten van deze kaart zijn € 59,95- en dienen in één keer betaald te worden. De ACLO-kaart is te koop bij het sportcentrum van de Universiteit/Hanzehogeschool.

Samenvatting

Alle financiële zaken nog even samenvattend;

Proeflidmaatschap gedurende afroeiperiode 29,50
Basis contributie lidmaatschap voor de duur van één jaar, ingaande na de afroeiperiode 307,00
ACLO-kaart voor Groninger studentensport 59,95