Selecteren

Wanneer je houdt van serieuze sportuitdaging en hechte vriendschappen, dan moet je gaan selecteren voor een eerstejaars wedstrijdploeg. Als ouderejaars is het goed om eind augustus mee te doen aan de Selectie Voorbereidingsperiode (SVP); vanuit hier kun je via de selectiedag doorstromen naar de selectieperiode. Als eerstejaars is het slim om na de indelingsavond in te stromen in de FIT-groep. Hier werk je toe naar de selectiedag om zo goed voorbereid aan te komen. Maar óók zonder FIT-groep ben je uiteraard welkom om deel te nemen aan de selectiedag. Tijdens de selectiedag kun je voor jezelf kijken wat je kan en aan de coachkaders laten zien wat jij fysiek in je hebt. Na de selectiedag start de selectieperiode (Lichte Dames, Lichte Heren, Dames, Zware Heren) en begin november worden de definitieve eerstejaarsploegen bekend. Hier gaat je jaar echt beginnen; met veel trainen en samen met je ploeggenoten toewerken naar zo hard mogelijk roeien!

Een jaar wedstrijdroeien: 

·        Dat is een jaar ‘in training’ zijn met ploeggenoten die even serieus over roeien denken als jij.

·        Dat is een jaar ‘in training’ zijn met een ploeg die onvoorwaardelijk hard wil roeien.

·        Dat is een jaar ‘in training’ zijn met ploeggenoten die elkaar door dik en dun steunen.

·        Dat is je leven lang profiteren van hechte vriendschappen en opgedane ervaringen.

·        Dat is een jaar om nooit te vergeten.

Om nog beter een keuze te kunnen maken voor het wel of niet gaan selecteren voor een eerstejaars ploeg hebben we hieronder een lijst met veelgestelde vragen over selecteren en wedstrijdroeien en antwoorden daarop . Mocht jouw vraag hieronder niet beantwoord worden, of wil je graag praten over de gegeven antwoorden en jouw eventuele keus voor de selecties, neem dan contact op met de Wedstrijd Commissaris.

 

V: Wat is selecteren precies?
A: Van twee kanten benaderd:

·        Uit het oogpunt van de coach: een ploeg van roeiers selecteren die met succes in het roeiseizoen op nationaal niveau de eer van de vereniging verdedigen.

·        Uit het oogpunt van de roeier: je uiterste best doen om bij die uitverkoren roeiers te horen.

 

V: Waar wordt naar gekeken in de selecties?
A: De volgende punten worden door de coaches in beschouwing genomen:

·        Fysiek: hoe staat het met je conditie en kracht?

·        Roeitechnisch potentieel: heb je het in je om binnen redelijke termijn goed genoeg te leren roeien?

·        Mentaal: hoe sterk ben je mentaal, individueel en als onderdeel van de groep?

·        Groeicapaciteit: hoe snel kan je leren en vooruitgang boeken?

 

V: Hoe vaak train ik tijdens de selecties, en daarna?
A: Je traint zes keer per week:

·        Drie keer roeien in een acht.

·        Twee keer circuiten.

·        Eén keer ergometeren.

·        Als je eenmaal ‘in training’ bent, dan vervallen langzaam de circuit- en ergometertrainingen en komen daar roeitrainingen voor in de plaats.

 

V: Wat zijn mijn rechten als ik selecteer en in training ben?
A: Als jij wilt gaan voor topsport heb je recht op:

·        Goede begeleiding.

·        Goede trainingsfaciliteiten.

·        Een vereniging, coaches en ploeggenoten die zich aan afspraken houden.

 

V: Wat zijn mijn plichten als ik in training ben?
A: In training zijn betekent een gedisciplineerd leven leiden, net zoals alle andere topsporters. Dit houdt in:

·        Goed en gestructureerd trainen, en méér dan alles geven tijdens de wedstrijden! Topsporters hebben als motto "If you want to be the best, train better than the rest!"

·        Niet roken.

·        Niet drinken, tenzij je net geblikt hebt.

·        Op tijd naar bed.

 

V: Wat krijg ik daar voor terug?
A: Voor het gedisciplineerde leven wat je als wedstrijdroeier leidt krijg je het volgende terug:

·        Alle voordelen van die discipline voor je studie.

·        Roeien in een acht/vier onder deskundige begeleiding.

·        Een ploeg die onvoorwaardelijk hard wil roeien.

·        Vrienden / vriendinnen voor het leven.

·        Een jaar om nooit te vergeten.

 

V: Kan ik m'n studie een jaar vergeten als ik in training ben?
A: Even een rekensommetje:

·        Een week telt 24x7 = 168 uren.

·        Je slaapt 8x8 uren = 64 uren.

·        Je eet en huishoudt 7x2 uren = 14 uren.

·        Je traint 6x2,5 uren = 15 uren.

·        Je hebt bijvoorbeeld 20 uur college en daarnaast studeer je nog 25 uur per week= 45 uren.

·        Je houdt dus van de 168 uren, nog 30 uren over voor andere activiteiten.

 

V: Kan ik mijn leven buiten Gyas een jaar vergeten als ik in training ben?
A: Zie het bovenstaande rekensommetje. Naast eten, goed slapen en nooit brak wakker worden, 45 uren studie en 15 uren trainen heb je dus nog 30 uren over die je naar eigen inzicht kan besteden. Bijvoorbeeld door na een training drie uur op het Bootenhuysch rond te hangen, maar ook door je sociale leven buiten Gyas te onderhouden. Het ligt dus aan je eigen invulling.

 

V: Kan ik in het weekend nog naar huis als ik in training ben?
A: Als je op zaterdag om negen uur 's ochtends traint en zondagmiddag om vier uur 's middags, dan kan je nog gewoon naar huis. Verder zijn er gedurende het voorseizoen en het seizoen vrije weekenden waarin er niet geroeid wordt. In het seizoen roei je wel elke twee weken 's weekends een wedstrijd.

 

V: Zijn er verschillen tussen de selectie- en de intrainingsperiode?
A: De selectieperiode is ook al een onderdeel van de opbouw naar het seizoen. Daarom is er eigenlijk maar op twee punten een belangrijk verschil:

·        Als je selecteert gelden nog niet de drank- en slaapregels, maar ook in de selectieperiode train je beter als je niet frequent brak bent.

·        Je roeit nog niet in een vaste ploeg met een vaste opstelling.

 

V: Ben ik nou licht of zwaar?
A: Alle selectanten worden op de selectiedag uitgenodigd voor een lichaamslengte-, vet- en gewichtsmeting. Aan de hand van deze metingen wordt bepaald of je licht (< 72,5 kg voor mannen,  < 59 kg voor vrouwen) kan worden of zwaar (> 72,5 kg voor mannen, > 59 kg voor vrouwen) bent.