Werkwijze van de Botenwagencommissie 

De botenwagencommissie is een vrijwillige organisatie bestaande uit leden Gyas. Zij hebben als doel het botenvervoer van en naar de wedstrijden zo vlot en veilig mogelijk te laten verlopen. Om dit alles voor elkaar te krijgen is het van belang dat iedereen op de hoogte is van onze werkwijze. In dit document vindt u de belangrijkste zaken met betrekking tot het botenvervoer. Lees het door en houd u zich hieraan!

Contactpersoon

Per vereniging is er één contactpersoon (bij hoge uitzondering twee). Deze persoon geeft elke wedstrijd tijdig de boten die getransporteerd moeten worden door aan de coördinator. Tijdens ritten kunnen de chauffeurs contact opnemen met de contactpersoon om bijvoorbeeld gewijzigde aankomsttijden door te geven. De contactpersoon zorgt ervoor dat dit bericht vervolgens bij de juiste personen aankomt. Het is dus van groot belang dat de contactpersoon tijdens de ritten bereikbaar is. Ook andere communicatie vindt doorgaans plaats via de contactpersoon. Zorg ervoor dat de coördinator altijd op de hoogte is van naam, e-mail adres en telefoonnummer van deze persoon.

Boten opgeven voor transport

Boten die getransporteerd moeten worden dienen altijd voor dinsdagavond 20.00 uur voorafgaand aan het betreffende wedstrijdweekend te worden opgegeven via botenwagen@gyas.nl. Na dit tijdstip kunnen we helaas niet meer garaderen dat transport mogelijk is. Geef duidelijk aan om hoeveel boten van welk type (8, 4, B4, C4, Ov4, 2+, 2, 1x) het gaat. Transportaanvragen voor wedstrijden die niet op de planning staan, zoals trainingskampen, willen we graag zo ver mogelijk van tevoren doorkrijgen. Hoe eerder wij het weten, hoe beter we het kunnen inplannen.

Boten gereedmaken voor transport

  • Alle boten dienen afgeriggerd te zijn voor aankomst bij de vereniging. Sluit de luchtkasten af en bied evt. losse roertjes apart aan.
  • Het boottype 8+ moet worden gedeeld, zorg dat beide delingen vetvrij zijn.
  • Alle riggers dienen in pakketjes van maximaal vier aan elkaar gebonden te zijn. Bind stuurboord en bakboord riggers gescheiden. Duwstangen apart binden. Het goed binden van materiaal voorkomt beschadigingen tijdens transport.
  • Bankjes in pakketjes van vier binden met de wieltjes aan de binnenkant
  • Stuurtouwen zo strak mogelijk langs de boot binden

Transport heen

Op woensdagavond voorafgaand aan de rit mailt de coördinator de geplande aankomsttijden naar de contactpersoon. Op dit tijdstip dienen voldoende mensen klaar te staan op te helpen met opladen. Doorgaans wordt eerst het materiaal (riemen, riggers, etc.) ingeladen, daarna de boten. Overleg dit altijd met de aanwezige chauffeurs. Tijdens het opladen dienen de aanwijzingen van de aanwezige chauffeurs te allen tijde te worden opgevolgd. Om zeker te zijn dat de boten goed vastliggen, mogen alleen de leden van de botenwagencommissie de boten vastknopen.

Af- en opladen bij wedstrijden

Doorgaans zijn bij de wedstrijden pas tegen het eind van de dag chauffeurs van de botenwagencommissie aanwezig. Wanneer men de boot 's ochtends van de botenwagen haalt, zal er dus hoogstwaarschijnlijk geen begeleiding bij zijn. Wanneer er een andere boot in de weg ligt, mag deze gerust worden verlegd. Knoop hem voor de veiligheid wel weer even vast. Houd de spanbanden heel en zorg dat er geen knopen in komen. Tijdens de wedstrijd kan de botenwagen niet worden gebruikt als stelling. Leg dus nooit opgeriggerde boten op de botenwagen. Uitstekende riggers zorgen voor schade, daarnaast neem je ruimte in die anders gebruikte zou kunnen worden voor een boot die al klaar is.

Indien er bij het opladen nog geen chauffeurs aanwezig zijn, leg dan uw boot afgeriggerd terug op de plaats waar u deze vandaan heeft gehaald.Het vastmaken voor transport wordt alleen door de chauffeurs gedaan. Materiaal dient op de daarvoor bestemde plekken in de laadbak worden gelegd. Riemen gaan in de achterste bak (bladen richting uiteinde), overig materiaal zoals riggers in voorste bak. Probeer altijd de spullen per vereniging aan dezelfde zijde van de laadbak te laden, zodat bij het afladen niets vergeten wordt.

Indien er wel chauffeurs aanwezig zijn, dienen hun aanwijzingen te allen tijde te worden opgevolgd. Het kan zijn dat de boten in een bepaalde volgorde moeten worden opgeladen, en dat er voor uw boot nog geen plek is. Vraag dus altijd eerst wat er moet gebeuren. Tevens vereist het een speciale techniek om een boot op de bovenste stelling te krijgen.

Transport terug

De terugreis direct na een wedstrijd wordt niet volledig gepland door de coördinator. De botenwagen kan pas vertrekken wanneer alle boten er geknoopt en al op liggen. De exacte vertrektijd wordt dus door de chauffeur bepaald. De verwachte aankomsttijd wordt door de chauffeur aan de contactpersoon doorgegeven. Het is raadzaam om bij het opladen op de wedstrijdlocatie de chauffeur te vragen om een indicatie. Op het doorgegeven tijdstip dienen voldoende mensen aanwezig te zijn voor het afladen. Tijdens het afladen dienen de aanwijzingen van de aanwezige chauffeurs te allen tijde te worden opgevolgd.

Aantal benodigde op-/afladers

Het is van groot belang dat er altijd voldoende op- dan wel afladers aanwezig zijn. Een vuistregel die u kunt aanhouden is dat er per boot twee mensen aanwezig moeten zijn. Met dien verstande dat wanneer er ook een 8+ wordt vervoerd, minimaal 6 mensen aanwezig zijn. Hoewel ze er soms voor kiezen dit wel te doen, is het niet de bedoeling dat chauffeurs moeten helpen met het op- dan wel afladen.

Chauffeurs

Alle chauffeurs van de botenwagencommissie zijn leden van A.G.S.R. Gyas. Zij doen dit werk geheel vrijwillig en krijgen er dus niet voor betaald. Als het een keer laat wordt, bedenk dan dat de chauffeurs waarschijnlijk nog later thuis zijn dan uzelf en dat zij de volgende dag even goed moeten werken of studeren.

Kosten

Het botenvervoer door de Gyas Bowa is vrijwilligerswerk. De kosten die in rekening worden gebracht, dienen enkel om de kosten van het transport te dekken. Denk hierbij aan diesel, afschrijving, onderhoud en opleiding van de chauffeurs.