Talentenfonds

De A.G.S.R. Gyas heeft in 2006 Talentenfonds geïntroduceerd om haar roeitalenten financieel bij te kunnen staan op weg naar de top. Het Talentenfonds bekostigt zaken die nodig zijn om voor roeiers een optimale omgeving te creëren om op het hoogst mogelijke niveau te kunnen presteren.

Ook in uw bedrijf bent u zich allicht bewust van het grote belang een omgeving te creëren waarin talent zich optimaal kan ontplooien. Denk aan: doorzettingsvermogen, ambitie, teamwork, en discipline. Dit zijn enkele eigenschappen die zowel voor mensen binnen uw onderneming als voor topsporters in de roeiwereld zeer belangrijk zijn. Het samenbrengen van deze twee werelden is dan ook van groot belang om continuïteit aan de top te waarborgen.

Vanuit de wedstrijdroeiwereld binnen Gyas bleek er behoefte te zijn aan middelen om getalenteerde roeiers op nationaal topniveau te krijgen. Roeiers kunnen daarna de volgende stap maken en dat is de aansluiting bij de Koninklijke Nederlandse Roeibond (KNRB). Deze Bond geeft hen de kans zich verder te ontwikkelen. Op Wereldkampioenschappen en de Olympische Spelen kunnen zij zich uiteindelijk meten met andere getalenteerde roeiers vanuit de hele wereld. Als bedrijf kunt u aan deze ontwikkeling bijdragen! Mede u kunt ervoor zorgen dat roeiers van Gyas dichter bij de wereldtop kunnen komen, oftewel de toegang tot de KNRB. Het Talentenfonds biedt u als ondernemer deze unieke mogelijkheid.

Het tastbare succes dat Gyas de afgelopen jaren binnen het roeien heeft behaald op de Olympische Spelen en Wereldkampioenschappen is vanzelfsprekend de 'eye catcher'. Een naamsverbinding aan Gyas zal uw bedrijf dan ook een positieve uitstraling geven! Jaarlijks zal er een informatiepakket worden verzonden waarin de vorderingen van de talenten en de bestedingen ten aanzien van die talenten worden gemeld.

 

Deelname in het Talentenfonds

Erica Terpstra benadrukte al bij de lancering van het Talentenfonds hoe belangrijk de band tussen (top)sport en het bedrijfsleven is. Het Talentenfonds is afhankelijk van uw financiële steun, maar heeft u ook iets te bieden: een band tussen onze toptalenten en uw bedrijf. Dit hebben wij uitgewerkt in de volgende sponsormogelijkheden:

Cognac: 5000 euro

 • Gold-pakket

 • Toespraak van één van de Olympisch roeiers van Gyas

 • Andere exposure (overleggen over de mogelijkheden, bijvoorbeeld uw naam op de wedstrijdjassen)

Gold: 1000 euro

 • Een naamsvermelding op de Gyas website

 • Een naamsvermelding op de Botenwagen

 • Een naamsvermelding op een bord in het Bootenhuysch

 • De mogelijkheid uw bedrijfsnaam te verbinden aan de talenten van Gyas

 • De mogelijkheid op interne en externe communicatie van het bedrijf te pronken met de verbinding met de roeitalenten van Gyas

 • Evenementen zoals de Gyas-Hunze Race en de Martini Regatta als VIP bijwonen

 • Gratis roeiclinic voor het bedrijf met een van de talenten uit het Talentenfonds

 • 5 posters met foto winnend talent en naamsvermelding bedrijf

Silver: 500 euro

 • Een naamsvermelding op de Gyas website

 • Een naamsvermelding op een bord in het Bootenhuysch

 • De mogelijkheid uw bedrijfsnaam te verbinden aan de talenten van Gyas

 • De mogelijkheid op interne en externe communicatie van het bedrijf te pronken met de verbinding met de roeitalenten van Gyas

 • Evenementen zoals de Gyas-Hunze Race en de Martini Regatta als VIP bijwonen

Bronze: <500 euro (voornamelijk bedoeld voor particulieren)

 • Naamsvermelding op de Gyas website als donateur van het Talentenfonds

 • Evenementen zoals de Gyas-Hunze Race en de Martini Regatta als VIP bijwonen

Beheer van het fonds

Het fonds wordt beheerd door een ALV-commissie. Leden uit deze commissie zullen subsidieaanvragen van de roeiers in overweging nemen en deze binnen gestelde tijd toe- of afwijzen. Daartoe dienen de leden in deze commissie onafhankelijk en objectief te kunnen oordelen over talent. Leden van de commissie moeten allereerst talent kunnen herkennen. Daarnaast is het van belang te weten welke middelen bijdragen aan de ontwikkeling van het talent naar de top. De commissie is daarom zorgvuldig samengesteld uit mensen die op basis van hun positie en ervaring een duidelijke visie hebben op talent en talentontwikkeling binnen onze vereniging. Voordat deze leden zich hebben kunnen zetelen in de commissie dienden ze te worden goedgekeurd door de ALV. Deze ALV commissie zal tevens jaarlijks verantwoording afleggen aan de Algemene Leden Vergadering over haar gevoerde beleid.

Conclusie

Kortom, in een zin is het Talentenfonds enerzijds een laagdrempelige manier bedrijven te betrekken bij de roeisport en anderzijds om talentvolle roeiers financiële steun te verlenen die zij nodig hebben in hun weg naar de wereldtop. Bedrijven, talenten en Gyas werken via het Talentenfonds op een constructieve manier samen om voor allen het maximale eruit te halen.

Contact

Bent u geïnteresseerd in het kopen van een aandeel of wilt u het initiatief door middel van een donatie steunen? Neem dan contact op met mij.

Rosa Musters Commissaris Extern h.t. der A.G.S.R. Gyas

extern@gyas.nl

050 526 74 45

Hoornsediep 199 wz 

Postbus 1438 

9701 BK Groningen 

Bankrekeningnummer Gyas: 16.22.81.358