In het jaar 2023-2024 zal Gyas haar 12e lustrum vieren. De lustrumcommissie is verantwoordelijk voor de organisatie van het lustrumjaar en zullen dus 1,5 jaar actief bezig zijn om het 12e lustrum van Gyas zo goed mogelijk te vieren! 

Algemeen e-mailadres: lustrum@gyas.nl
Evenementen: lustrumevenementen@gyas.nl
Externe zaken: lustrumextern@gyas.nl
Financiéle zaken: lustrumfiscus@gyas.nl

Voorzitter
Joeri van der Ploeg

Abactis
Mare Kracht

Fiscus
Luuk Wellen

Acquisitie en PR
Rinse Kamp

Activiteiten en Evenementen
Vera van Gerven
Flint Verbeek

Gala
Maaike van Helden

Design
Laurien Sanders

Roeien & Sport
Daniël Meijer

Bestuursverantwoordelijke 
Bram Schols (praeses)
Roan Ettes (bootenhuysch commissaris)